KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECI MODUO 3 Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674), oraz zaznaczone spółki w klauzuli zgody: ECI Postępu Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674) NORD POINT Sp. z o.o.Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674) ANLOGISTYK II S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia będą udostępnione spółce Europejskie Centrum Inwestycyjne S.A. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych

Postęp prac

Raport: sierpień 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „+3” – 100%
kondygnacja „+4” – 85%
kondygnacja „+5” – 25%
kondygnacja „+6” – 20%
2. Roboty murowe wykonywane są na poziomach: 0, +1, +2, +3
3. Trwają prace wykonania izolacji termicznej pod stropem nad poziomem -1 w garażu
4.Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na poziomie -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych w 100%, wykonano przewody odprowadzające w 45%

Raport: lipiec 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „0”: elementy pionowe w 100%, strop nad „0” w 100%
kondygnacja „+1”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+1” w 100%
kondygnacja „+2”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+2” w 100%
kondygnacja „+3”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+3” w 40%
kondygnacja „+4”: elementy pionowe w 30%, strop nad „+4” w 20%
kondygnacja „+5”: elementy pionowe w 20%, strop nad „+5” w 10%
2. Trwają roboty murowe na poziomach: 0,+1,+2
3. Rozpoczęto wykonywanie izolacji termicznej pod stropem nad poziomem -1 w garażu
4.Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na poziomie -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych w 100%, wykonano przewody odprowadzające w 25%

Raport: czerwiec 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „-2”: elementy pionowe w 100%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „-1”: elementy pionowe w 98%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „0” : elementy pionowe w 66%, strop nad „0” w 70%
kondygnacja „+1”: elementy pionowe w 35%, strop nad „+1” w 50%
kondygnacja „+2”: elementy pionowe w 25%, strop nad „+2” w 30%
kondygnacja „+3”: elementy pionowe w 10%
2. Zaawansowanie robót murowych na kondygnacji „0” wynosi 30%
3. Realizowano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu w 100%
4. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych – ok. 95%

Raport: maj 2018

1. Roboty żelbetowe: strop nad kondygnacją +1 – 30 %
2. Wykonano strop na kondygnacji „0” elementy pionowe w 80 % oraz strop nad poziomem -1 w 30%
3. Montaż zabezpieczenia wykopu tj. ścianki Berlińskiej w 95 %
4. Wykonano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu – 85 %
5. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
6. Wykonano około 90% uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych

Raport: kwiecień 2018

1. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 80%
2. Wykonano strop nad poziomem –1 w 40% oraz strop nad poziomem 0 w 35%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 70%
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 90%
5. Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonano w 100%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: marzec 2018

1. Realizacja robót ziemnych – wykonanie wykopu w 90%
2. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 50%, strop na poziomie 0 w 25%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 50 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 75 %
5. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonano w ok 60%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: luty 2018

1. Zabezpieczenie wykopu wykonano w 100 %
2. Kontynuowano roboty żelbetowe na poziomie -1
3. Rozpoczęto prace zasypek fundamentów w 20 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie – 1 w 60 %
5. Rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w ok 50%

Raport: styczeń 2018

1. Realizacja robót zmiennych – wykonanie wykopu w 90%
2. Wykonanie fundamentów na poziomie – 2 w 100%
3. Rozpoczęcie robót żelbetowych na poziomie -1

Raport: grudzień 2017

1. Ciąg dalszy robót ziemnych
2. Początek robót żelbetowych na -2

Rozpoczęcie budowy

Raport: listopad 2017

1. Ogrodzenie inwestycji
2. Uporządkowanie terenu
3. Przygotowanie zaplecza budowy
4. Rozpoczęcie robót ziemnych