KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Zaznacz „TAK dla wszystkich” lub wymagane, oznaczone na czerwono

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECI MODUO 3 Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674), oraz zaznaczone spółki w klauzuli zgody: ECI Postępu Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674) NORD POINT Sp. z o.o.Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674) ANLOGISTYK II S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia będą udostępnione spółce Europejskie Centrum Inwestycyjne S.A. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych

Postęp prac

Raport: marzec 2020

1. Rozpoczęto procedury odbiorowe lokali mieszkalnych i usługowych

 

Raport: luty 2020

1. Zakończono wszystkie prace budowlane
2. Trwa usuwanie drobnych usterek lokali i części wspólnych
3. Prowadzone są końcowe prace porządkowe na terenie całej inwestycji

Raport: styczeń 2020

1. Trwają końcowe poprawki malarskie oraz prace porządkowe
2. Przeprowadzane są ostateczne odbiory instalacji budynkowych

Raport: listopad – grudzień 2019

1. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, dróg i chodników
2. Sukcesywnie zakańczane są prace na częściach wspólnych
3. Prowadzone są odbiory inspektorskie mieszkań i części wspólnych

Raport: październik 2019

1. Trwa wykonywanie dróg, chodników oraz zagospodarowania terenu
2. Sukcesywnie zakańczane są prace na częściach wspólnych
3. Wykonywane są odbiory inspektorskie mieszkań i kondygnacji podziemnych
4. Zakończono montaż instalacji sanitarnych – wykonano w ok. 96%
5. Zakończono montaż instalacji elektrycznych – zaawansowanie ok. 95%

Raport: wrzesień 2019

1. Zagospodarowanie terenu oraz nasadzenia roślin – zaawansowanie ok. w 60%
2. Wykonywano posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych oraz garażu – zaawansowanie w 98%
3. Sukcesywnie zakańczane są prace na częściach wspólnych
4. Montaż instalacji sanitarnych – wykonano w ok. 95%
5. Montaż instalacji elektrycznych – wykonano w ok. 95%

Raport: sierpień 2019

1. Trwają prace elewacyjne wykonywana jest elewacja lekko mokra oraz wentylowana
2. Kontynuowany jest montaż obróbek blacharskich balkonów/tarasów – zaawansowanie 95%
3. Wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych oraz garażu
4. Montaż instalacji sanitarnych:
– centralnego ogrzewania – montaż grzejników, zaawansowanie 86%
– kanalizacji sanitarnej – zaawansowanie w 98%
– kanalizacji deszczowej – zaawansowanie w 96%
– kanalizacja technologiczna, montaż odwodnieni liniowych, zaawansowanie w 52%
– wody – zaawansowanie w 95%
– wentylacji – zaawansowanie w 90%
5. Montaż instalacji elektrycznych:
– wykonano okablowanie: SSP w 87%, RTV w 75%, CCTV w 95%
– realizowano oprzewodowania instalacji domofonowej w 85%
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 95% instalacji elektrycznych
– realizowano okablowanie oddymiania w 95%
– montaż opraw i osprzętu – zaawansowanie w 90%
– montaż osprzętu w mieszkaniach – zaawansowanie w 90%
– montaż rozdzielnic mieszkaniowych – zaawansowanie w 70%

Raport: lipiec 2019

1. Prowadzone są prace tynkarskie w częściach wspólnych – zaawansowanie 95%
2. Wykonywana jest elewacja lekko mokra oraz wentylowana, zaawansowanie 98%
3. Kontynuowany jest montaż słupków dla barierek na balkonach
4. W dalszym ciągu wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych oraz garażu – zaawansowanie 98%
5. Montaż instalacji sanitarnych:
– centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w 96%
– kanalizacji sanitarnej – zaawansowanie w 98%
– kanalizacji deszczowej – zaawansowanie w 96%
– kanalizacja technologiczna – zaawansowanie w 85%
– wody – zaawansowanie w 95%
– wentylacji – zaawansowanie w 85%
6. Montaż instalacji elektrycznych:
– wykonano okablowanie: SSP w 85%, RTV w 70%, CCTV w 80%
– realizowano oprzewodowania instalacji domofonowej w 80%
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok 95% instalacji elektrycznych
– realizowano okablowanie oddymiania w 85%
– montaż opraw – zaawansowanie w 90%
– montaż osprzętu w mieszkaniach – zaawansowanie w 90 %
– montaż rozdzielnic piętrowych – zaawansowanie w 80 %

Raport: czerwiec 2019

1. Trwają prace elewacyjne. Wykonywana jest elewacja lekko mokra oraz wentylowana, zaawansowanie 95%
2. Wykonywany jest montaż słupków dla barierek na balkonach.
3. W dalszym ciągu wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych oraz garażu
4. Montaż instalacji sanitarnych:
– centralnego ogrzewania – zaawansowanie ok. 96%
– kanalizacji sanitarnej – zaawansowanie ok. 98%
– kanalizacji deszczowej – zaawansowanie ok. 95%
– kanalizacja technologiczna – zaawansowanie ok. 80%
– wody – zaawansowanie ok. 95%
– wentylacji – zaawansowanie ok. 80%
5. Montaż instalacji elektrycznych:
– wykonano okablowanie: SSP w 80%, RTV w 60%, CCTV w 70%
– wykonano ok. 60% oprzewodowania instalacji domofonowej
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 90% instalacji elektrycznych
– okablowanie oddymiania wykonano ok. 45%
– rozpoczęto montaż opraw – zaawansowanie ok. 90%
– rozpoczęto montaż osprzętu w mieszkaniach – zaawansowanie ok. 70%
– rozpoczęto montaż rozdzielnic piętrowych – zaawansowanie ok. 70%

Raport: maj 2019

1. Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach mieszkalnych, zaawansowanie 95%
2. W dalszym ciągu jest wykonywana elewacja lekko mokra oraz wentylowana – zaawansowanie 90%
3. Wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych – zaawansowanie ok. 96%
4. Montaż instalacji sanitarnych:
– centralnego ogrzewania – zaawansowanie ok. 94%
– kanalizacji sanitarnej – zaawansowanie ok. 98%
– kanalizacji deszczowej – zaawansowanie ok. 95%
– kanalizacja technologiczna – zaawansowanie ok. 75%
– wody – zaawansowanie ok. 93%
– wentylacji – zaawansowanie ok. 70%
5. Montaż instalacji elektrycznych:
– wykonano okablowanie: SSP w 75%, RTV – w 40%, CCTV w 45%
– wykonano ok 30% oprzewodowania instalacji domofonowej
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 90% instalacji elektrycznych
– okablowanie oddymiania wykonano ok. 45%
– rozpoczęto montaż opraw – zaawansowanie ok. 35 %
– rozpoczęto montaż osprzętu w mieszkaniach – zaawansowanie ok. 30 %
– rozpoczęto montaż rozdzielnic piętrowych – zaawansowanie ok. 30 %

Raport: kwiecień 2019

1. Trwają prace tynkarskie, zaawansowanie ok. 90%
2. Wykonywana jest izolacja balkonów oraz tarasów wraz z obróbkami balkonów – zaawansowanie ok. 95 %
3. W dalszym ciągu jest wykonywana elewacja lekko mokra oraz wentylowana – zaawansowanie ok. 85%
4. Wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych – zaawansowanie ok. 66%
5. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – zaawansowanie ok. 88%
– kanalizacji sanitarnej – zaawansowanie ok. 98%
– kanalizacji deszczowej – zaawansowanie ok. 95%
– wody – zaawansowanie ok. 87%
– wentylacji – zaawansowanie ok. 60%
6. Instalacje elektryczne:
– wykonano okablowanie: SSP w 75%, RTV – w 30%, CCTV w 30%
– wykonano ok. 30% oprzewodowania instalacji domofonowej
– wykonano ok. 90% okablowania dla oddymiania
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 85% instalacji elektrycznych
– wykonano ok. 90% instalacji zewnętrznych na budynku
– okablowanie oddymiania wykonano ok. 20%

Raport: marzec 2019

1. W budynku nr 1 kontynuowano prace tynkarskie, zaawansowanie ok. 80%
2. Wykonywana jest izolacja balkonów oraz tarasów wraz z obróbkami balkonów – 85 %
3. Trwają prace elewacyjne. Wykonywana jest elewacja lekko mokra oraz wentylowana – zaawansowanie ok. 65%
4. Wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częœciach wspólnych – zaawansowanie ok. 40%
5. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – 85%
– kanalizacji sanitarnej – 95%
– kanalizacji deszczowej – 93%
– wody – 82%
– wentylacji – 50%
6. Instalacje elektryczne:
– wykonano w 75% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano okablowanie SSP w 75%
– wykonano ok. 20% okablowania dla oddymiania
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 75% instalacji elektrycznych
– wykonano ok. 45% instalacji zewnętrznych na budynku
– okablowanie oddymiania wykonano ok. 20%

Raport: luty 2019

1. W budynku nr 1 kontynuowano prace tynkarskie,
zaawansowanie ok. 30%
2. Montaż stolarki zewnętrznej w budynku nr 1 oraz 2,
zaawansowanie ok. 98%
3. Trwają prace elewacyjne oraz montaż obróbki balkonów, zaawansowanie ok. 40%
4. Rozpoczęto wykonywanie posadzek w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok. 8%
5. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – 80%
– kanalizacji sanitarnej – 89%
– kanalizacji deszczowej – 85%
– wody – 70%
– wentylacji – 45%
6. Instalacje elektryczne:
– wykonano w 74% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano okablowanie SSP w 70%
– wykonano ok. 20% okablowania dla oddymiania
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 70% instalacji elektrycznych
– wykonano ok. 40% instalacji zewnętrznych na budynku

Raport: styczeń 2019

1. W budynku 1 i 2 prowadzone są roboty murowe, zaawansowanie ok. 95 %
2. W budynku nr 2 kontynuowano prace tynkarskie, zaawansowanie ok. 70%
3. Montaż stolarki zewnętrznej – zaawansowanie ok. 95%
4. Trwają prace elewacyjne – zaawansowanie ok. 15%
5. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – 70%
– kanalizacji sanitarnej – 80%
– kanalizacji deszczowej – 60%
– wody – 50%
– wentylacji – 35%
6. Instalacje elektryczne:
– wykonano w 60% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano okablowanie SSP w 70%
– na poziomie -1 i -2 wykonano ok. 40% instalacji elektrycznych
– wykonano ok. 20% instalacji zewnętrznych na budynku

Raport: grudzień 2018

1. W budynku nr 1 oraz 2 trwają roboty murowe. W budynku nr 2 rozpoczęto prace tynkarskie
2. W dalszym ciągu jest prowadzony montaż stolarki zewnętrznej
3. W budynku nr 2 rozpoczęto prace elewacyjne
4. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – 35%
– kanalizacji sanitarnej – 60%
– kanalizacji deszczowej – 35%
– wody – 37%
– wentylacji – 25%
5. Instalacje elektryczne:
– wykonano w 42% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano okablowanie SSP w 60%

Raport: listopad 2018

1. Trwają roboty murowe w budynku nr 1 oraz 2 od poziomu „0” do „+7”
2. Na dachu wykonano warstwy dachowe oraz wymurowano kominy
3. Rozpoczęto montaż stolarki zewnętrznej, zaawansowanie w budynku nr 1 – 10 %, w budynku nr 2 – 95%
4. W budynku nr 2 rozpoczęto prace tynkarskie
5. Montaż pionów instalacji:
– centralnego ogrzewania – 20%
– kanalizacji sanitarnej – 40%
– kanalizacji deszczowej – 20%
– wody – 20%
– wentylacji – 20 %
6. Instalacje elektryczne:
– wykonano w 35% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano w 100% przewodów odprowadzających instalacji odgromowej

Raport: październik 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „+4” – 100%
kondygnacja „+5” – 100%
kondygnacja „+6” – 100%
kondygnacja „+7” – 100%
kondygnacja „+8” – 100%
Attyka nadszybia – 65%
2. Roboty murowe wykonywane są na poziomach: +2; +3, +4, +5, +6, +7
3. Rozpoczęto wykonywania warstw dachowych
4. Montaż pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
5. Instalacje elektryczne:
– wykonano 20% oprzewodowania w lokalach mieszkalnych
– wykonano montaż korytek łącznie z oprzewodowaniem na poziomie -1 oraz -2 ok. 80%
– rozpoczęto montaż instalacji SSP ok. 35%

Raport: wrzesień 2018

1. Stan zaawansowania robót żelbetowych:
kondygnacja „+4” – 85%
kondygnacja „+5” – 50%
kondygnacja „+6” – 85%
kondygnacja „+7” – 50%
2. Wykonywane są roboty murowe na poziomie: 0, +1, +2, +3, +4
3. Trwają prace związane z wykonaniem izolacji termicznej pod stropem nad poziomem -1 w garażu
4. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na poziomie -1
5. Instalacje elektryczne: wykonano montaż przewodów odprowadzających instalacja odgromowe – 75%

Raport: sierpień 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „+3” – 100%
kondygnacja „+4” – 85%
kondygnacja „+5” – 25%
kondygnacja „+6” – 20%
2. Roboty murowe wykonywane są na poziomach: 0, +1, +2, +3
3. Trwają prace wykonania izolacji termicznej pod stropem nad poziomem -1 w garażu
4.Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na poziomie -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych w 100%, wykonano przewody odprowadzające w 45%

Raport: lipiec 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „0”: elementy pionowe w 100%, strop nad „0” w 100%
kondygnacja „+1”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+1” w 100%
kondygnacja „+2”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+2” w 100%
kondygnacja „+3”: elementy pionowe w 100%, strop nad „+3” w 40%
kondygnacja „+4”: elementy pionowe w 30%, strop nad „+4” w 20%
kondygnacja „+5”: elementy pionowe w 20%, strop nad „+5” w 10%
2. Trwają roboty murowe na poziomach: 0,+1,+2
3. Rozpoczęto wykonywanie izolacji termicznej pod stropem nad poziomem -1 w garażu
4.Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na poziomie -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych w 100%, wykonano przewody odprowadzające w 25%

Raport: czerwiec 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „-2”: elementy pionowe w 100%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „-1”: elementy pionowe w 98%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „0” : elementy pionowe w 66%, strop nad „0” w 70%
kondygnacja „+1”: elementy pionowe w 35%, strop nad „+1” w 50%
kondygnacja „+2”: elementy pionowe w 25%, strop nad „+2” w 30%
kondygnacja „+3”: elementy pionowe w 10%
2. Zaawansowanie robót murowych na kondygnacji „0” wynosi 30%
3. Realizowano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu w 100%
4. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych – ok. 95%

Raport: maj 2018

1. Roboty żelbetowe: strop nad kondygnacją +1 – 30 %
2. Wykonano strop na kondygnacji „0” elementy pionowe w 80 % oraz strop nad poziomem -1 w 30%
3. Montaż zabezpieczenia wykopu tj. ścianki Berlińskiej w 95 %
4. Wykonano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu – 85 %
5. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
6. Wykonano około 90% uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych

Raport: kwiecień 2018

1. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 80%
2. Wykonano strop nad poziomem –1 w 40% oraz strop nad poziomem 0 w 35%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 70%
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 90%
5. Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonano w 100%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: marzec 2018

1. Realizacja robót ziemnych – wykonanie wykopu w 90%
2. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 50%, strop na poziomie 0 w 25%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 50 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 75 %
5. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonano w ok 60%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: luty 2018

1. Zabezpieczenie wykopu wykonano w 100 %
2. Kontynuowano roboty żelbetowe na poziomie -1
3. Rozpoczęto prace zasypek fundamentów w 20 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie – 1 w 60 %
5. Rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w ok 50%

Raport: styczeń 2018

1. Realizacja robót zmiennych – wykonanie wykopu w 90%
2. Wykonanie fundamentów na poziomie – 2 w 100%
3. Rozpoczęcie robót żelbetowych na poziomie -1

Raport: grudzień 2017

1. Ciąg dalszy robót ziemnych
2. Początek robót żelbetowych na -2

Rozpoczęcie budowy

Raport: listopad 2017

1. Ogrodzenie inwestycji
2. Uporządkowanie terenu
3. Przygotowanie zaplecza budowy
4. Rozpoczęcie robót ziemnych

Dojazd do Biura
Sprzedaży


ul. Cybernetyki 4A. Budynek MODUO, lokal U2
22 624 49 49, sprzedaz@moduoapartments.pl

Do zobaczenia!
Zespół sprzedaży