KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECI MODUO 3 Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674), oraz zaznaczone spółki w klauzuli zgody: ECI Postępu Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674) NORD POINT Sp. z o.o.Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674) ANLOGISTYK II S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia będą udostępnione spółce Europejskie Centrum Inwestycyjne S.A. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych

Postęp prac

Raport: czerwiec 2018

1. Roboty żelbetowe wykonano:
kondygnacja „-2”: elementy pionowe w 100%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „-1”: elementy pionowe w 98%; strop nad -1 w 100%
kondygnacja „0” : elementy pionowe w 66%, strop nad „0” w 70%
kondygnacja „+1”: elementy pionowe w 35%, strop nad „+1” w 50%
kondygnacja „+2”: elementy pionowe w 25%, strop nad „+2” w 30%
kondygnacja „+3”: elementy pionowe w 10%
2. Zaawansowanie robót murowych na kondygnacji „0” wynosi 30%
3. Realizowano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu w 100%
4. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
5.Instalacje elektryczne: montaż uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych – ok. 95%

Raport: maj 2018

1. Roboty żelbetowe: strop nad kondygnacją +1 – 30 %
2. Wykonano strop na kondygnacji „0” elementy pionowe w 80 % oraz strop nad poziomem -1 w 30%
3. Montaż zabezpieczenia wykopu tj. ścianki Berlińskiej w 95 %
4. Wykonano podbudowę pośrednią z betonu pod posadzkę w garażu – 85 %
5. Kontynuowano montaż instalacji kanalizacji – odwodnienie garażu na -1
6. Wykonano około 90% uziomu fundamentowego i połączeń wyrównawczych

Raport: kwiecień 2018

1. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 80%
2. Wykonano strop nad poziomem –1 w 40% oraz strop nad poziomem 0 w 35%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 70%
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 90%
5. Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonano w 100%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: marzec 2018

1. Realizacja robót ziemnych – wykonanie wykopu w 90%
2. Roboty żelbetowe: ściany i słupy na poziomie –1 w 50%, strop na poziomie 0 w 25%
3. Kontynuowano prace zasypek fundamentów w 50 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie –1 w 75 %
5. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonano w ok 60%
6. Wykonano ściany oraz słupy na parterze – 30%

Raport: luty 2018

1. Zabezpieczenie wykopu wykonano w 100 %
2. Kontynuowano roboty żelbetowe na poziomie -1
3. Rozpoczęto prace zasypek fundamentów w 20 %
4. Wykonanie fundamentów na poziomie – 1 w 60 %
5. Rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w ok 50%

Raport: styczeń 2018

1. Realizacja robót zmiennych – wykonanie wykopu w 90%
2. Wykonanie fundamentów na poziomie – 2 w 100%
3. Rozpoczęcie robót żelbetowych na poziomie -1

Raport: grudzień 2017

1. Ciąg dalszy robót ziemnych
2. Początek robót żelbetowych na -2

Rozpoczęcie budowy

Raport: listopad 2017

1. Ogrodzenie inwestycji
2. Uporządkowanie terenu
3. Przygotowanie zaplecza budowy
4. Rozpoczęcie robót ziemnych

Zmieniliśmy
miejsce!

Zapraszamy do nowego
Biura Sprzedaży Mieszkań
MODUO APARTMENTS

ul. Cybernetyki 4A. Budynek MODUO, lokal U2
22 624 49 49, sprzedaz@moduoapartments.pl

 

Do zobaczenia!
Zespół sprzedaży