KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Postęp prac

Rozpoczęcie budowy

Raport: listopad 2017

1.       Ogrodzenie inwestycji;
2.       Uporządkowanie terenu;
3.       Przygotowanie zaplecza budowy;
4.       Rozpoczęcie robót ziemnych;

Zmieniliśmy
miejsce!

Zapraszamy do nowego
Biura Sprzedaży Mieszkań
MODUO APARTMENTS

ul. Cybernetyki 4A. Budynek MODUO, lokal U2
22 624 49 49, sprzedaz@moduoapartments.pl

 

Do zobaczenia!
Zespół sprzedaży